Aquest blog s'ha tancat en solidaritat amb els treballadors d'Espais de Natura Balear i IBANAT acomiadats pel conseller d'agricultura, medi ambient i territori del Govern Balear, Gabriel Company Bauzá.

Gabriel Company està desmantellant tot el sistema d'estudi, gestió i protecció dels nostres espais naturals protegits, acomiadant els naturalistes que fan el seguiment del seu estat, els tècnics que informen de les agressions patides i d'altres treballadors que els gestionen.

Aquesta situació també deixa la porta oberta a la privatització de les activitats lúdiques que s'hi puguin dur a terme, menyspreant la conservació de la natura i convertint els espais naturals en vulgars solars per fer-hi festa.

Els ciutadans de les Illes Balears no ens mereixem aquest atac al nostre patrimoni natural.

Desembre de 2012